Ebook Thiết kế bài giảng Tự nhiên và Xã hội 3: Tập 1 - Nguyễn Trại (chủ biên)

Ebook Thiết kế bài giảng Tự nhiên và Xã hội 3: Tập 1 là tài liệu giúp các thầy cô giáo sử dụng làm công cụ hỗ trợ trong quá trình giảng dạy. Nội dung sách bám sát chương trình SGK. Hy vọng ebook sẽ có ích cho các thầy cô giáo trong việc nâng cao hiệu quả bài dạy của mình.