• Ebook Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lý: Phần 1

  Ebook Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lý: Phần 1

  Cuốn sách "Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lý" được biên soạn bám sát theo chương trình ban cơ bản phù hợp với kiến thức thi Đại học hiện nay. Cuốn sách gồm 18 vấn đề chính, mỗi vấn đề lại gồm nhiều bài tập được sắp xếp từ dễ tới khó giúp học sinh có thể tự ôn tập và củng cố kiến thức của mình. Mời các bạn...

   249 p htu 29/03/2016 22 0

 • Ebook Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lý: Phần 2

  Ebook Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lý: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lý", phần 2 giới thiệu các kiến thức và bài tập về: Dòng điện xoay chiều, dao động điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   290 p htu 29/03/2016 26 0

 • Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 1: Dao động): Phần 1

  Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 1: Dao động): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 1: Dao động)" do Chu Văn Biên biên soạn cung cấp cho người đọc các phương pháp giải các bài toán Vật lý về các chủ đề: Dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p htu 24/03/2016 18 0

 • Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 2: Điện xoay chiều): Phần 1

  Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 2: Điện xoay chiều): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 2: Điện xoay chiều)" do NXB Tổng hợp TP. HCM ấn hành cung cấp cho người đọc phương pháp giải các bài toán Vật lý về chủ đề mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   304 p htu 24/03/2016 15 0

 • Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 1: Dao động): Phần 2

  Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 1: Dao động): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 1: Dao động)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài toán vật lý về các chủ đề: Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, cộng hưởng, tổng hợp các dao động điều hòa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   176 p htu 24/03/2016 16 0

 • Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 3): Phần 1

  Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí - Phần 3: Phiên bản sóng cơ, sóng điện từ, điện từ, sống ánh sách, lượng tử ánh sáng, hạt nhân" giới thiệu các phương pháp giải nhanh các bài tập Vật lý về các chủ đề: Hiện tượng sóng cơ học, sóng dừng, giao thoa sóng cơ học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   266 p htu 24/03/2016 18 0

 • Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 2: Điện xoay chiều): Phần 2

  Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 2: Điện xoay chiều): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 2: Điện xoay chiều)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài toán về máy điện và phương pháp giải các bài toán này theo nhiều công thức mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   135 p htu 24/03/2016 17 0

 • Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 3): Phần 2

  Ebook Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 Vật lí (Phần 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các phương pháp giải các bài toán về các chủ đề: Hiện tượng giao thoa ánh sáng, quang phổ, các tia, hiện tượng quang điện, thuyết Bo, phản ứng hạt nhân,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   237 p htu 24/03/2016 15 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Vật lý 12 nâng cao (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Vật lý 12 nâng cao (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Vật lý 12 nâng cao (Tập 1)" được viết theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm 2006-2007. Sách giới thiệu cách thiết kế bài giảng Vật lý nâng cao theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy - học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p htu 24/03/2016 30 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Vật lý 12 nâng cao (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Vật lý 12 nâng cao (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Vật lý 12 nâng cao (Tập 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc cách thiết kế bài giảng Vật lý nâng cao về vấn đề: Sóng cơ, dao động và sóng điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   131 p htu 24/03/2016 13 0

 • Ebook 20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học, cao đẳng môn Vật lý: Phần 2

  Ebook 20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học, cao đẳng môn Vật lý: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học, cao đẳng môn Vật lý"", phần 2 giới thiệu tới người đọc các đáp án của từng câu hỏi trong các đề thi, hướng dẫn trả lời các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p htu 19/03/2016 12 0

 • Ebook 20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng môn Vật lý: Phần 1

  Ebook 20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng môn Vật lý: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học, cao đẳng môn Vật lý" giới thiệu tới người đọc 20 đề thi trắc nghiệm bám sát theo dự kiến cấu trúc đề thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng năm 2007. Mỗi đề thi có 50 câu tương đương với 90 phút làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   176 p htu 19/03/2016 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số