• Ebook Khung bêtông cốt thép toàn khối: Phần 1

  Ebook Khung bêtông cốt thép toàn khối: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Khung bêtông cốt thép toàn khối" trình bày các nội dung "lý thuyết tính toán và cấu tạo khung bêtông cốt thép" bao gồm: Hệ chịu lực của nhà khung toàn khối, lập hồ sơ tính toán khung, xác định nội lực và tổ hợp nội lực, tính toán và cấu tạo thép khung,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p htu 20/04/2016 11 0

 • Ebook Khung bêtông cốt thép toàn khối: Phần 2

  Ebook Khung bêtông cốt thép toàn khối: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Khung bêtông cốt thép toàn khối" do Phan Bá Huế chủ biên, phần 2 giới thiệu các ví dụ thiết kế và tính toán khung phẳng như: Lựa chọn giải pháp kết cấu, sơ đồ tính toán khung phẳng, xác định tải trọng đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p htu 20/04/2016 16 0

 • Ebook Bài tập và đồ án kết cấu bê tông cốt thép

  Ebook Bài tập và đồ án kết cấu bê tông cốt thép

  Cuốn sách "Bài tập và đồ án kết cấu bê tông cốt thép" trình bày các tóm tắt lý thuyết và ví dụ tính toán bằng số về: Cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu kéo, tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p htu 20/04/2016 25 4

 • Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu: Phần 1

  Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu: Phần 1

  Cuốn sách "Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu" trình bày những vấn đề cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn với ngôn ngữ lập trình kỹ thuật Matlab nhằm ứng dụng vào việc mô hình hóa, tính toán các kết cấu và các bài toán cơ học môi trường liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   85 p htu 20/04/2016 19 0

 • Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu: Phần 2

  Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dầm - Khung - Giàn, bài toán trị biên một chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p htu 20/04/2016 20 0

 • Ebook Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép

  Ebook Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép

  Cuốn sách đi sâu phân tích tình trạng hư hỏng của kết cấu bêtông cốt thép, đánh giá tính chất, mức độ và tìm ra nguyên nhân dẫn đến những hư hỏng đó đồng thời đưa ra các giải pháp sửa chữa, gia cố thích hợp cho từng trường hợp khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo ebook "Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép" sau đây.

   448 p htu 20/04/2016 17 0

 • Ebook Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bulông cường độ cao: Phần 2

  Ebook Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bulông cường độ cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bulông cường độ cao", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Lao lắp dầm thép, sơn dầm thép, kiểm tra nghiệm thu, những quy tắc an toàn kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p htu 09/01/2016 35 2

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công đường bộ: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật thi công đường bộ: Phần 1

  Nội dung cuốn sách nêu lên những nguyên tắc cơ bản để hình thành các bộ phận cấu thành đường bộ trong các địa hình cụ thể và từng loại máy cụ thể. Cuốn sách không chỉ dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường lớp đào tạo công nhân lái máy thi công nền, mặt đường bộ và các công trình nền mặt nói chung của ngành đồng thời là tài...

   54 p htu 09/01/2016 64 1

 • Ebook Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bulông cường độ cao: Phần 1

  Ebook Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bulông cường độ cao: Phần 1

  Cuốn sách "Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bulông cường độ cao" do Phạm Huy Chính biên soạn giới thiệu tới người đọc từng khâu cụ thể trong công nghệ thi công lắp ráp dầm thép. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Những vấn đề chung, công tác chuẩn bị ở dưới bãi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p htu 09/01/2016 29 2

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công đường bộ: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật thi công đường bộ: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Kỹ thuật thi công đường bộ gồm nội dung chương 4 trở đi. Nội dung phần này trình bày: Thi công nền đường, công tác của một số máy làm đất, xây dựng nền đường đắp trên đất yếu, kết hợp thi công giữa máy với nhân lực và nổ phá. Mời bạn đọc tham khảo.

   75 p htu 09/01/2016 27 2

 • Ebook Mặt đường bê tông, xi măng: Phần 2 - Nguyễn Quang Chiêu

  Ebook Mặt đường bê tông, xi măng: Phần 2 - Nguyễn Quang Chiêu

  nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Mặt đường bê tông, xi măng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chế tạo hỗn hợp bêtông, xây dựng mặt đường bêtông ximăng đổ tại chỗ, các trường hợp riêng của việc xây dựng mặt đường bêtông ximăng tại chỗ, xây dựng mặt đường bêtông lắp ghép, mặt đường bằng hỗn hợp đá dăm gia...

   83 p htu 09/01/2016 24 2

 • Ebook Mặt đường bê tông, xi măng: Phần 1 - Nguyễn Quang Chiêu

  Ebook Mặt đường bê tông, xi măng: Phần 1 - Nguyễn Quang Chiêu

  Phần 1 cuốn sách "Mặt đường bê tông, xi măng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kết cấu mặt đường bêtông ximăng đổ tại chỗ, các phương pháp tính toán mặt đường bêtông ximăng, các phương pháp thiết kế mặt đường bêtông ximăng, bêtông làm đường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p htu 09/01/2016 19 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số