• Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 2 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 2 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 2: Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nguồn vốn trong DN, các nguồn vốn của DN và phương pháp huy động vốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p htu 20/02/2016 19 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 1 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 1 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tài chính doanh nghiệp, cơ sở của tài chính của doanh nghiệp và các dòng tiền, mục tiêu, vai trò và các nguyên tắc trong quản lý tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p htu 20/02/2016 25 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 3 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 3 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 3: Quản lý tài sản trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý tài sản lưu động, quản lý tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p htu 20/02/2016 14 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 4 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 4 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp, thu thập thông tin sử dụng trong phân tích tài chính, phương pháp phân tích TCDN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p htu 20/02/2016 13 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 5 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 5 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 5: Quản lý hoạt động đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động đầu tư, ước lượng dòng tiền của dự án, xác định gt theo thời gian của dòng tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p htu 20/02/2016 9 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 - Chương 3 trình bày về nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành các loại giấy tờ có giá. Nội dung cụ thể trong chương này gồm: Giấy tờ có giá là gì? Huy động vốn ngắn hạn bằng phát hành giấy tờ có giá, huy động vốn trung và dài hạn bằng phát hành giấy tờ có giá, huy động vốn từ các tổ chức tín...

   16 p htu 20/02/2016 13 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 7 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 7 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 7 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ cho thuê tài sản. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được những nội dung tổng quan về thuê tài sản, biết được các hình thức cho thuê tài sản, nắm bắt được quy trình nghiệp vụ cho thuê tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p htu 20/02/2016 15 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp. Chương này gồm có một số nội dung chính như: Các vấn đề chung về cho vay doanh nghiệp, cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp, cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

   27 p htu 20/02/2016 18 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 5 trình bày về nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như: Thanh toán bằng séc, thanh toán bằng ủy nhiệm chi, thanh toán bằng ủy nghiệm thu, thanh toán bằng thư tín dụng, thanh toán bằng thẻ. Mời tham khảo.

   12 p htu 20/02/2016 15 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 - Chương 1 trình bày tổng quan về ngân hàng thương mại. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Vài nét về ngân hàng, chức năng của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, phân loại nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p htu 20/02/2016 19 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 6 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 6 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 6 trình bày về nghiệp vụ bao thanh toán. Các nội dung trong chương gồm: Giới thiệu chung về bao thanh toán, quy định chung về hoạt động bao thanh toán, nghiệp vụ bao thanh toán trong nước, nghiệp vụ bao thanh toán xuất – nhập khẩu. Mời tham khảo.

   25 p htu 20/02/2016 12 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 8 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1: Chương 8 - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 8 trình bày về nghiệp vụ bảo lãnh. Các nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm: Bảo lãnh ngân hàng là gì? tác dụng của bảo lãnh ngân hàng, một số bảo lãnh thông dụng, quy trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p htu 20/02/2016 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số