• Giáo trình môn Tin học kế toán: Phần 2

  Giáo trình môn Tin học kế toán: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình môn Tin học kế toán trình bày nội dung chương 3 - Ứng dụng kế toán trên phần mềm kế toán doanh nghiệp. Giáo trình dùng cho đối tượng sinh viên cao đẳng nghề và trung cấp nghề kế toán, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề trên.

   92 p htu 16/04/2016 23 1

 • Giáo trình môn Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình môn Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Phần 1 giáo trình cung cấp cho sinh viên những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa; kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn; kế toán các khoản thanh toán.

   106 p htu 16/04/2016 13 1

 • Giáo trình môn Tin học kế toán: Phần 1

  Giáo trình môn Tin học kế toán: Phần 1

  Giáo trình môn Tin học kế toán trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về tin học, bảng tính, cơ sở dữ liệu,... nhằm giúp sinh viên ngành kế toán ứng dụng các kiến thức tin học và nghề nghiệp. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p htu 16/04/2016 19 2

 • Giáo trình môn Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Giáo trình môn Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Phần 2 giáo trình cung cấp cho sinh viên các vấn đề về kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị kế toán HCSN; kế toán các khoản thu, chi trong đơn vị HCSN; báo cáo tài chính. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập giúp sinh viên cũng cố kiến thức được học.

   87 p htu 16/04/2016 12 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Nguyễn Đình Khiêm

  Bài giảng Kế toán quản trị - Nguyễn Đình Khiêm

  Bài giảng "Kế toán quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về KTQT- phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận; dự toán ngân sách hoạt động hàng năm, kế toán trách nhiệm quản lý, định giá sản phẩm, thông tin thích hợp cho việc kinh doanh ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   478 p htu 20/02/2016 19 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 4 trình bày về nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho. Sau khi nghiên cứu xong chương này sinh viên có thể: Hiểu được thế nào là hàng tồn kho, hiểu được phương pháp xử lý cụ thể của từng nhóm hàng tồn kho, biết cách xử lý và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p htu 20/02/2016 26 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 2 trình bày về kế toán các khoản phải thu. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu được nội dung các khoản nợ phải thu, hiểu được cách xử lý của kế toán đối với các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các khoản nợ phải thu, biết được nguyên tắc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi...

   9 p htu 20/02/2016 29 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Chương 6 trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh. Sau khi nghiên cứu xong chương này sinh viên có thể: Hiểu khái niệm doanh thu, chi phí; hiểu được các nguyên tắc điều kiện, phương pháp hạch toán của doanh thu, chi phí; hiểu được các nguyên tắc điều kiện, phương pháp hạch toán của các khoản làm giảm doanh...

   8 p htu 20/02/2016 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  bài giảng chương 7 trình bày về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh. Các nội dung chính trong chương này gồm: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại, kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả, kế toán xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p htu 20/02/2016 19 0

 • Ebook Bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bài tập và bài giải kế toán tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Bài tập tổng hợp kế toán tài chính có lời giải, bài tập chưa có lời giải mẫu, một số bài thi kế toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   244 p htu 16/10/2015 59 5

 • Ebook Bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập và bài giải kế toán tài chính" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm kế toán, các bài thi kế toán tài chính cuối kỳ, các bài thi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính của trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Phần 1 cuốn sách là các bài tập tình huống có lời giải, các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Mời các...

   237 p htu 16/10/2015 194 5

 • Ebook Nguyên lý kế toán: Tóm tắt lý thuyết - bài tập - PGS.TS. Võ Văn Nhị (chủ biên)

  Ebook Nguyên lý kế toán: Tóm tắt lý thuyết - bài tập - PGS.TS. Võ Văn Nhị (chủ biên)

  Ebook Nguyên lý kế toán: Tóm tắt lý thuyết - bài tập được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm vững kiến thức lý thuyết về kế toán cũng như thành thạo việc thực hành. Đặc biệt, thông qua việc giải những bài tập tự luận và trắc nghiệm được đưa ra trong cuốn sách này sẽ giúp cho các bạn củng cố kiến thức này một cách tốt hơn.

   173 p htu 16/10/2015 345 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số