• Ebook Giải bài tập hình học 12 nâng cao: Phần 2 (bản 2010)

  Ebook Giải bài tập hình học 12 nâng cao: Phần 2 (bản 2010)

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12 nâng cao" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập, các bài tập tự luận và trắc nghiệm chương 3 - Phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p htu 20/04/2016 83 20

 • Ebook Giải bài tập hình học 12 (chương trình chuẩn): Phần 1

  Ebook Giải bài tập hình học 12 (chương trình chuẩn): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12" trình bày tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập, các bài tập tự luận và trắc nghiệm về: khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p htu 20/04/2016 40 1

 • Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 2

  Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p htu 20/04/2016 36 1

 • Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 1

  Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Giải bài tập hình học 12 giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập trắc nghiệm có đáp án để người đọc tiện ôn tập, củng cố kiến thức.

   43 p htu 20/04/2016 38 1

 • Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 2 (Bản 2010)

  Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 2 (Bản 2010)

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p htu 20/04/2016 34 1

 • Ebook Giải bài tập hình học 12 (chương trình chuẩn): Phần 2

  Ebook Giải bài tập hình học 12 (chương trình chuẩn): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập, các bài tập tự luận và trắc nghiệm chương 3 - Phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p htu 20/04/2016 44 0

 • Ebook Giải bài tập hình học 12 (Chương trình nâng cao) (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Giải bài tập hình học 12 (Chương trình nâng cao) (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12 (Chương trình nâng cao)", phần 2 giới thiệu tới người đọc tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập, các bài tập tự luận và trắc nghiệm chương 3 - Phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p htu 20/04/2016 61 2

 • Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 1 (Bản 2010)

  Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 1 (Bản 2010)

  Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12" cung cấp cho người đọc kiến thức căn bản, phương pháp giải bài tập và các bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p htu 20/04/2016 45 0

 • Ebook Giải bài tập hình học 12 (Chương trình nâng cao) (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Giải bài tập hình học 12 (Chương trình nâng cao) (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12 (Chương trình nâng cao)" để cùng nắm bắt tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập, các bài tập tự luận và trắc nghiệm có lời giải về: Khối đa diện, mặt cầu, mặt trụ, mặt nón.

   67 p htu 20/04/2016 56 0

 • Ebook Giải tích 12 - Tích phân và ứng dụng (bài tập tự luận và trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook Giải tích 12 - Tích phân và ứng dụng (bài tập tự luận và trắc nghiệm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải tích 12 - Tích phân và ứng dụng (bài tập tự luận và trắc nghiệm)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đẳng thức - Bất đẳng thức tích phân, sử dụng tích phân tính diện tích của hình phẳng, phương trình, bất phương trình tích phân, sử dụng tích phân tính thể tích của các vật thể. Mời...

   88 p htu 20/04/2016 24 0

 • Ebook Giải bài tập hình học 12 nâng cao: Phần 2

  Ebook Giải bài tập hình học 12 nâng cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12 nâng cao" giới thiệu tới người đọc tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập, các bài tập tự luận và trắc nghiệm chương 3 - Phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   69 p htu 20/04/2016 41 0

 • Ebook Giải bài tập hình học 12 nâng cao: Phần 1

  Ebook Giải bài tập hình học 12 nâng cao: Phần 1

  Cuốn sách "Giải bài tập hình học 12 nâng cao" được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành, nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo và ôn tập, cung cấp các kiến thức, đồng thời vận dụng để làm các bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p htu 20/04/2016 175 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số