• Tạp chí Khoa học phổ thông - Làm bạn với máy vi tính: Số 18 (27/7/2003)

  Tạp chí Khoa học phổ thông - Làm bạn với máy vi tính: Số 18 (27/7/2003)

  Tạp chí Khoa học phổ thông - Làm bạn với máy vi tính: Số 18 (27/7/2003) giới thiệu bạn đọc nội dung điều khiển máy tính từ xa, dùng chung Internet trong mạng ngang hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tạp chí số này.

   16 p htu 31/03/2015 30 2

 • Tạp chí Khoa học phổ thông - Làm bạn với máy vi tính: Số 9 (3/2003)

  Tạp chí Khoa học phổ thông - Làm bạn với máy vi tính: Số 9 (3/2003)

  Tạp chí Khoa học phổ thông - Làm bạn với máy vi tính: Số 9 (3/2003) giới thiệu các nội dung chính sau: Briefcase - dịch vụ lưu trữ trên web, masker 2.0 mã hóa dữ liệu tuyệt hay, phục hồi các file bị xóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tạp chí số này.

   16 p htu 31/03/2015 50 2

 • Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 5 tháng 3/2012

  Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 5 tháng 3/2012

  "Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 5 tháng 3/2012" cung cấp thông tin về: tin tức và diễn đàn trao đổi, khoa học công nghệ và đào tạo của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Mời các bạn tham khảo.

   34 p htu 31/03/2015 27 1

 • Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 6 tháng 6/2012

  Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 6 tháng 6/2012

  "Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 6 tháng 6/2012" cung cấp thông tin về: tin tức và diễn đàn trao đổi, khoa học công nghệ và đào tạo của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Mời các bạn tham khảo.

   56 p htu 31/03/2015 32 1

 • Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 4 tháng 12/2011

  Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 4 tháng 12/2011

  "Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 4 tháng 12/2011" cung cấp thông tin về: khoa học công nghệ và đào tạo, thông tin và diễn đàn trao đổi của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Mời các bạn tham khảo.

   42 p htu 31/03/2015 27 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 35 tháng 6 năm 2013

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 35 tháng 6 năm 2013

  "Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 35 tháng 6 năm 2013" gồm các nội dung: kinh nghiệm một số nước về lựa chọn công cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, xích Markov-một công cụ toán học cho nhiều lĩnh vực khoa học, bài học dành cho Nhật Bản (tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl có thể mất 100 năm).

   43 p htu 31/03/2015 31 0

 • Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 7 tháng 3/2013 - CĐ Nông Lâm Đông Bắc

  Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 7 tháng 3/2013 - CĐ Nông Lâm Đông Bắc

  "Tập san Khoa học công nghệ & Đào tạo số 7 tháng 3/2013" cung cấp thông tin về: tin tức và diễn đàn trao đổi, khoa học công nghệ và đào tạo của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Mời các bạn tham khảo.

   54 p htu 31/03/2015 34 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 34 tháng 3 năm 2013

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 34 tháng 3 năm 2013

  "Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 34 tháng 3 năm 2013" cung cấp thông tin sau: tổng kết các mặt hoạt động của viện năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2012, tình hình thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh thuận, lý thuyết dây và lý thuyết môi trường đông đặc, nhiệt hạch giam giữ quán tính.

   44 p htu 31/03/2015 37 3

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 39 tháng 6 năm 2014

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 39 tháng 6 năm 2014

  "Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 39 tháng 6 năm 2014" cung cấp thông tin sau: sự phát triển của Vật lý thiên văn Việt Nam, sóng hấp dẫn từ lạm phát đã được phát hiện?, những kỹ thuật Y học hạt nhân (YHHN) tiên tiến được triển khai gần đây ở Việt Nam và lợi ích chúng mang lại,..

   41 p htu 31/03/2015 24 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 38 tháng 3 năm 2014

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 38 tháng 3 năm 2014

  "Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 38 tháng 3 năm 2014" cung cấp thông tin sau: kỷ niệm 30 năm ngày khánh thành công trình khôi phục, mở rộng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt và đón nhận Huân Chương độc lập Hạng Ba, hội thảo khoa học chuyên đề về thiết kế, vận hành và sử dụng Lò phản ứng hạt nhân,...

   48 p htu 31/03/2015 27 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 36 tháng 9 năm 2013

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 36 tháng 9 năm 2013

  "Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 36 tháng 9 năm 2013" gồm các nội dung sau: nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các định hướng tương lai, những tiến bộ gần đây trong ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vào y học và triển vọng sắp tới của chuyên ngành y học hạt nhân Việt Nam,...

   52 p htu 31/03/2015 32 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 37 tháng 12 năm 2013

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 37 tháng 12 năm 2013

  "Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 37 tháng 12 năm 2013" gồm các nội dung sau: tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, các bài học sau Fukushima, yêu cầu thiết kế an toàn điện hạt nhân của IAEA vÀ US NRC, sóng hấp dẫn và Vũ trụ học,...

   45 p htu 31/03/2015 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số