• Ebook Hóa học (in lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Hóa học (in lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hóa học:, phần 2 giải đáp một số câu hỏi về hóa học như: Mặt sau của gương được phủ bạc hay thủy ngân, vì sao phim toàn sắc khi rửa lại có màu đen, vì sao nồi nhôm khó bị gỉ,... Mời các bạn tham khảo.

   138 p htu 16/04/2016 18 0

 • Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12: Phần 1

  Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12" cung cấp cho người đọc lý thuyết tóm tắt, câu hỏi và bài tập kèm hướng dẫn giải các bài tập Este - Lipit, cacbohiđrat, amin - Aminoaxit - Protein, polime và vật liệu polime. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p htu 16/04/2016 19 0

 • Ebook Hóa học (in lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Hóa học (in lần thứ hai): Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học" thuộc bộ sách bổ trợ kiến thức - Chìa khóa vàng. Phần 1 cuốn sách là các câu trả lời cho các câu hỏi phân tử là gì - Nguyên tử là gì, thế nào là hạt cơ bản, vì sao lại nói các vật trên thế giới đều do nguyên tử cấu tạo nên, tì sao từ bảng tuần hoàn Mendeleev lại có thể dự đoán các nguyên tố mới,... Mời các bạn cùng...

   126 p htu 16/04/2016 18 0

 • Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12: Phần 2

  Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12", phần 2 giới thiệu lý thuyết tóm tắt, câu hỏi và bài tập kèm hướng dẫn giải các bài tập đại cương về kim loại, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, crom, sắt, đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p htu 16/04/2016 17 0

 • Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12" do Ngô Ngọc An biên soạn cung cấp cho người đọc lý thuyết tóm tắt, câu hỏi và bài tập kèm hướng dẫn giải các bài tập Este - Lipit, cacbohiđrat, amin - Aminoaxit - Protein, polime và vật liệu polime. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p htu 16/04/2016 19 0

 • Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12", phần 2 giới thiệu lý thuyết tóm tắt, câu hỏi và bài tập kèm hướng dẫn giải các bài tập đại cương về kim loại, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, crom, sắt, đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p htu 16/04/2016 24 0

 • Ebook Học tốt Hóa học 12: Phần 1

  Ebook Học tốt Hóa học 12: Phần 1

  Cuốn sách "Học tốt Hóa học 12" được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản trong chương trình Hóa học 12, các bài tập trong sách được viết dưới nhiều hình thức khác nhau và được sắp xếp từ dễ tới khó để học sinh tiện tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   89 p htu 16/04/2016 14 0

 • Ebook Học tốt Hóa học 12: Phần 2

  Ebook Học tốt Hóa học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Học tốt Hóa học 12", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức và bài tập đại cương về kim loại, kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm, sắt và một số kim loại quan trọng, phân biệt một số chất vô cơ, hóa học và vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội - Môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p htu 16/04/2016 17 0

 • Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 1)" do NGƯT Phạm Sỹ Lựu biên soạn với nội dung bám sát theo yêu cầu và định hướng ra đề thi mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tác giả giới thiệu chi tiết và khoa học 11 phương pháp giải nhanh nhất Hóa học lớp 11 và 12 theo nội dung ôn tập của Bộ giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn...

   151 p htu 29/03/2016 27 0

 • Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 1)", phần 2 trình bày các nội dung: Phương pháp biện luận, phương pháp đồ thị, Phương pháp bảo toàn khối lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   186 p htu 29/03/2016 27 0

 • Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp bảo toàn nguyên tố, phương pháp bảo toàn electron, phương pháp bảo toàn điện tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   174 p htu 29/03/2016 22 0

 • Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 2): Phần 2

  Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp quy đổi, phương pháp lựa chọn lượng chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p htu 29/03/2016 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số