Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 2 (Bản 2010)

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.