Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 1 (Bản 2010)

Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12" cung cấp cho người đọc kiến thức căn bản, phương pháp giải bài tập và các bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.