Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Giải bài tập hình học 12 giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập trắc nghiệm có đáp án để người đọc tiện ôn tập, củng cố kiến thức.