Ebook Giải bài tập hình học 12 (Chương trình nâng cao) (tái bản lần thứ hai): Phần 1

Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12 (Chương trình nâng cao)" để cùng nắm bắt tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập, các bài tập tự luận và trắc nghiệm có lời giải về: Khối đa diện, mặt cầu, mặt trụ, mặt nón.