Ebook Giải bài tập hình học 12 (chương trình chuẩn): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12" trình bày tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập, các bài tập tự luận và trắc nghiệm về: khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.