Giáo trình Kế toán công ty: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

Giáo trình Kế toán công ty: Phần 1 do PGS.TS. Nguyễn Thị Đông biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức về tổng quan các loại hình công ty và Kế toán công ty, kế toán thành lập công ty, kế toán biến động góp vốn trong công ty, kế toán phân phối lợi nhuận; kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu trong công ty.