• Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

  Phần 1 của bài giảng Tin học đại cương giới thiệu tổng quan về tin học. Phần này cung cấp cho người học: những khái niệm cơ bản trong tin học, cấu tạo máy tính, mạng máy tính và Internet. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   79 p htu 20/04/2016 18 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 4 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 4 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

  Bài giảng Tin học đại cương - Phần 4 giới thiệu về Microsoft Excel 2010. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về MS Excel 2010, hàm và công thức, định dạng dữ liệu và bảng tính, cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p htu 20/04/2016 14 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

  Bài giảng Tin học đại cương - Phần 2 trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về hệ điều hành. Phần này giới thiệu tổng quan về hệ điều hành và hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   25 p htu 20/04/2016 13 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

  Bài giảng Tin học đại cương - Phần 3 giới thiệu về Microsoft Word 2010. Phần này gồm có các nội dung chính như: Tổng quan về MS Word 2010, định dạng văn bản, làm việc với bảng (Table), thao tác trên các đối tượng, một số chức năng thông dụng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   117 p htu 20/04/2016 17 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 5 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 5 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

  PowerPoint là phần mềm cho phép người sử dụng tạo ra các bài thuyết trình (Presentation) một cách sinh động dưới dạng đồ họa. Thông qua bài thuyết trình này, các diễn giả có thể đứng nói để diễn tả các ý tưởng và suy nghĩ của mình. Phần mềm này cũng giúp cho bạn giải phóng khỏi các công việc vẽ các báo biểu bằng tay, thay vào đó, dành thời...

   37 p htu 20/04/2016 21 0

 • Bài giảng Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS: Phần 1

  Bài giảng Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS: Phần 1

  (NB) Bài giảng Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS nhằm hỗ trợ các bạn bước đầu tiếp cận SEM dưới góc độ thực hành với phần mềm AMOS được dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn mà trước mắt là làm tài liệu học tập mang tính trực quan phục vụ cho chương trình bồi dưỡng cử nhân tài năng do Đoàn Khoa Kinh tế phát triển –...

   53 p htu 20/04/2016 50 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Phần 1 - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Phần 1 - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu với mục tiêu nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập, nhưng chúng tôi cũng không loại trừ toàn bộ các đối tượng khác tham khảo. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   72 p htu 20/04/2016 15 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Phần 2 - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Phần 2 - ĐH Cần Thơ

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Bài giảng Cấu trúc dữ liệu" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về cấu trúc cây; tập hợp; đồ thị. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   79 p htu 20/04/2016 10 0

 • Bài giảng Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS: Phần 2

  Bài giảng Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS: Phần 2

  (NB) Nối tiếp phần 1 cuốn "Bài giảng Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về vấn đề kiểm định Bootstrap; phân tích cấu trúc đa nhóm. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   47 p htu 20/04/2016 55 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 3: Nhập môn với SPSS

  Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 3: Nhập môn với SPSS

  Bài giảng "Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 3: Nhập môn với SPSS" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, quy trình phân tích dữ liệu, dữ liệu và thang đo, nguyên tắc mã hóa và nhập liệu, làm quen với SPSS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p htu 20/04/2016 29 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 4: Các phép biến đổi dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 4: Các phép biến đổi dữ liệu

  Bài giảng "Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 4: Các phép biến đổi dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý dữ liệu trên biến, làm sạch dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p htu 20/04/2016 14 0

 • Bài giảng môn học Công nghệ phần mềm: Phần 1 - Nguyễn Chánh Thành

  Bài giảng môn học Công nghệ phần mềm: Phần 1 - Nguyễn Chánh Thành

  Phần mềm và công nghệ phần mềm; phân tích và đặc tả yêu cầu; thiết kế phần mềm là những nội dung chính mà "Bài giảng môn học Công nghệ phần mềm: Phần 1" của tác giả Nguyễn Chánh Thành hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   61 p htu 20/04/2016 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số