• Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12", phần 2 giới thiệu lý thuyết tóm tắt, câu hỏi và bài tập kèm hướng dẫn giải các bài tập đại cương về kim loại, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, crom, sắt, đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p htu 16/04/2016 24 0

 • Ebook Học tốt Hóa học 12: Phần 1

  Ebook Học tốt Hóa học 12: Phần 1

  Cuốn sách "Học tốt Hóa học 12" được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản trong chương trình Hóa học 12, các bài tập trong sách được viết dưới nhiều hình thức khác nhau và được sắp xếp từ dễ tới khó để học sinh tiện tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   89 p htu 16/04/2016 14 0

 • Ebook Học tốt Hóa học 12: Phần 2

  Ebook Học tốt Hóa học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Học tốt Hóa học 12", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức và bài tập đại cương về kim loại, kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm, sắt và một số kim loại quan trọng, phân biệt một số chất vô cơ, hóa học và vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội - Môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p htu 16/04/2016 17 0

 • Ebook Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới: Phần 1

  Ebook Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới: Phần 1

  Mời các bạn tham khảo cuốn sách "Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới" của tác giả Nguyễn Chu Dương qua phần 1 sau đây. Nội dung cuốn sách giới thiệu sự hình thành và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (194 quốc gia và trên 50 vùng lãnh thổ), nằm trên năm châu lục: Á, Âu, Mỹ, Phi, Đại Dương.

   447 p htu 16/04/2016 19 1

 • Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 1: Tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước ở Trung ương): Phần 1

  Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 1: Tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước ở Trung ương): Phần 1

  Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 1: Tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước ở Trung ương) giới thiệu một cách ngắn gọn và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ cấp Trung ương. Sách gồm...

   1108 p htu 16/04/2016 14 0

 • Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 1: Tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước ở Trung ương): Phần 2

  Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 1: Tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước ở Trung ương): Phần 2

  Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 1: Tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước ở Trung ương) trình bày tổ chức, hoạt động của Quốc hội; tổ chức, hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; tổ chức, hoạt động của các cơ quan thuộc Chính phủ. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

   1230 p htu 16/04/2016 13 0

 • Ebook Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới: Phần 2

  Ebook Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới: Phần 2

  Nội dung của cuốn sách tập trung giới thiệu sự hình thành và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (194 quốc gia và trên 50 vùng lãnh thổ), nằm trên năm châu lục: Á, Âu, Mỹ, Phi, Đại Dương. Sau phần trình bày khái quát về các đặc trưng cơ bản của các châu lục. Cuốn sách giới thiệu về tổ chức bộ máy...

   427 p htu 16/04/2016 15 1

 • Ebook Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp cuốn sách "Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam" qua phần 2 sau đây. Cuốn sách là một công trình chuyên khảo có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng chính sách cũng như những biện pháp trong hợp tác quốc tế đấu tranh phòng...

   162 p htu 16/04/2016 21 0

 • Ebook Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam của tác giả Nguyễn Ngọc Anh có kết cấu gồm 3 chương, trình bày nhận thức chung về hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam, thực trạng hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực...

   152 p htu 16/04/2016 21 0

 • Ebook Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam" của tác giả Vũ Trọng Hách qua phần 2 sau đây. Cuốn sách giới thiệu những luận điểm khoa học về quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự nói riêng.

   132 p htu 16/04/2016 18 0

 • Ebook Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu dưới cả hai giác độ lý luận và thực tiễn về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" của Thạc sỹ Trần Vũ Hải, Giảng viên Khoa pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội sau đây. Sách gồm 2 phần, sau đây là...

   126 p htu 16/04/2016 21 0

 • Ebook Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn thi hành pháp luật bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, giúp bạn đọc tham khảo thêm một số ý kiến của tác giả về việc xác định nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật, nhằm tìm ra các biện pháp giải quyết để xây dựng một thị trường bảo hiểm...

   96 p htu 16/04/2016 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số