• Bài giảng Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS: Phần 2

  Bài giảng Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS: Phần 2

  (NB) Nối tiếp phần 1 cuốn "Bài giảng Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về vấn đề kiểm định Bootstrap; phân tích cấu trúc đa nhóm. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   47 p htu 20/04/2016 55 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 3: Nhập môn với SPSS

  Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 3: Nhập môn với SPSS

  Bài giảng "Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 3: Nhập môn với SPSS" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, quy trình phân tích dữ liệu, dữ liệu và thang đo, nguyên tắc mã hóa và nhập liệu, làm quen với SPSS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p htu 20/04/2016 29 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 4: Các phép biến đổi dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 4: Các phép biến đổi dữ liệu

  Bài giảng "Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 4: Các phép biến đổi dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý dữ liệu trên biến, làm sạch dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p htu 20/04/2016 14 0

 • Bài giảng môn học Công nghệ phần mềm: Phần 1 - Nguyễn Chánh Thành

  Bài giảng môn học Công nghệ phần mềm: Phần 1 - Nguyễn Chánh Thành

  Phần mềm và công nghệ phần mềm; phân tích và đặc tả yêu cầu; thiết kế phần mềm là những nội dung chính mà "Bài giảng môn học Công nghệ phần mềm: Phần 1" của tác giả Nguyễn Chánh Thành hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   61 p htu 20/04/2016 13 1

 • Bài giảng môn học Công nghệ phần mềm: Phần 2 - Nguyễn Chánh Thành

  Bài giảng môn học Công nghệ phần mềm: Phần 2 - Nguyễn Chánh Thành

  Nối tiếp phần 1 của "Bài giảng môn học Công nghệ phần mềm" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số vấn đề cơ bản về lập trình; xác minh và thẩm định; quản lý dự án phát triển phần mềm;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   61 p htu 20/04/2016 12 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 5: Trình bày dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 5: Trình bày dữ liệu

  Bài giảng "Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 5: Trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đại lượng thống kê mô tả, bảng kết hợp nhiều biến, trình bày kết quả bằng đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p htu 20/04/2016 11 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 6: Phân tích dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 6: Phân tích dữ liệu

  Bài giảng "Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 6: Phân tích dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính, kiểm định trung bình tổng thể, phân tích phương sai, tương quan tuyến tính, hồi quy tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p htu 20/04/2016 13 0

 • Ebook Hóa học (in lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Hóa học (in lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hóa học:, phần 2 giải đáp một số câu hỏi về hóa học như: Mặt sau của gương được phủ bạc hay thủy ngân, vì sao phim toàn sắc khi rửa lại có màu đen, vì sao nồi nhôm khó bị gỉ,... Mời các bạn tham khảo.

   138 p htu 16/04/2016 18 0

 • Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12: Phần 1

  Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12" cung cấp cho người đọc lý thuyết tóm tắt, câu hỏi và bài tập kèm hướng dẫn giải các bài tập Este - Lipit, cacbohiđrat, amin - Aminoaxit - Protein, polime và vật liệu polime. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p htu 16/04/2016 19 0

 • Ebook Hóa học (in lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Hóa học (in lần thứ hai): Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học" thuộc bộ sách bổ trợ kiến thức - Chìa khóa vàng. Phần 1 cuốn sách là các câu trả lời cho các câu hỏi phân tử là gì - Nguyên tử là gì, thế nào là hạt cơ bản, vì sao lại nói các vật trên thế giới đều do nguyên tử cấu tạo nên, tì sao từ bảng tuần hoàn Mendeleev lại có thể dự đoán các nguyên tố mới,... Mời các bạn cùng...

   126 p htu 16/04/2016 18 0

 • Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12: Phần 2

  Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12", phần 2 giới thiệu lý thuyết tóm tắt, câu hỏi và bài tập kèm hướng dẫn giải các bài tập đại cương về kim loại, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, crom, sắt, đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p htu 16/04/2016 17 0

 • Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học cơ bản và nâng cao lớp 12" do Ngô Ngọc An biên soạn cung cấp cho người đọc lý thuyết tóm tắt, câu hỏi và bài tập kèm hướng dẫn giải các bài tập Este - Lipit, cacbohiđrat, amin - Aminoaxit - Protein, polime và vật liệu polime. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p htu 16/04/2016 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số