• Ebook Giải tích 12 - Tích phân và ứng dụng (bài tập tự luận và trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook Giải tích 12 - Tích phân và ứng dụng (bài tập tự luận và trắc nghiệm): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giải tích 12 - Tích phân và ứng dụng (bài tập tự luận và trắc nghiệm)" trình bày các nội dung: Nguyên hàm, tích phân, các phương pháp tính tích phân, tính tích phân các hàm số thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p htu 20/04/2016 17 0

 • Ebook Giải toán theo chuyên đề trọng điểm hình học 12: Phần 1

  Ebook Giải toán theo chuyên đề trọng điểm hình học 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giải toán theo chuyên đề trọng điểm hình học 12" cung cấp cho người đọc phương pháp giải các dạng bài tập về khối đa diện - Thể tích khối đa diện, mặt tròn xoay - mặt cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p htu 20/04/2016 14 0

 • Ebook Giải bài tập hình học 12 nâng cao: Phần 1 (bản 2010)

  Ebook Giải bài tập hình học 12 nâng cao: Phần 1 (bản 2010)

  Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12 nâng cao" giới thiệu tới người đọc tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập, các bài tập tự luận và trắc nghiệm có lời giải về: Khối đa diện, mặt cầu, mặt trụ, mặt nón. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p htu 20/04/2016 24 1

 • Ebook Giải toán theo chuyên đề trọng điểm hình học 12: Phần 2

  Ebook Giải toán theo chuyên đề trọng điểm hình học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải toán theo chuyên đề trọng điểm hình học 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc phương pháp giải các dạng bài tập mặt tròn xoay - mặt cầu, phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   183 p htu 20/04/2016 8 0

 • Ebook Khung bêtông cốt thép toàn khối: Phần 1

  Ebook Khung bêtông cốt thép toàn khối: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Khung bêtông cốt thép toàn khối" trình bày các nội dung "lý thuyết tính toán và cấu tạo khung bêtông cốt thép" bao gồm: Hệ chịu lực của nhà khung toàn khối, lập hồ sơ tính toán khung, xác định nội lực và tổ hợp nội lực, tính toán và cấu tạo thép khung,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p htu 20/04/2016 11 0

 • Ebook Khung bêtông cốt thép toàn khối: Phần 2

  Ebook Khung bêtông cốt thép toàn khối: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Khung bêtông cốt thép toàn khối" do Phan Bá Huế chủ biên, phần 2 giới thiệu các ví dụ thiết kế và tính toán khung phẳng như: Lựa chọn giải pháp kết cấu, sơ đồ tính toán khung phẳng, xác định tải trọng đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p htu 20/04/2016 16 0

 • Ebook Bài tập và đồ án kết cấu bê tông cốt thép

  Ebook Bài tập và đồ án kết cấu bê tông cốt thép

  Cuốn sách "Bài tập và đồ án kết cấu bê tông cốt thép" trình bày các tóm tắt lý thuyết và ví dụ tính toán bằng số về: Cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu kéo, tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p htu 20/04/2016 25 4

 • Ebook Kỹ thuật điện lạnh: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật điện lạnh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật điện lạnh" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đại cương về kỹ thuật lạnh, các bộ phận chính của máy nén hơi, các chu trình máy lạnh nén hơi, các loại động cơ điện trong máy lạnh, các thiết bị điện bảo vệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   95 p htu 20/04/2016 22 0

 • Ebook Kỹ thuật điện lạnh: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật điện lạnh: Phần 2

  Cuốn sách "Kỹ thuật điện lạnh" có cấu trúc gồm 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các khí cụ điện điều khiển, đo lường điện, các thiết bị lạnh thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p htu 20/04/2016 12 0

 • Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu: Phần 1

  Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu: Phần 1

  Cuốn sách "Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu" trình bày những vấn đề cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn với ngôn ngữ lập trình kỹ thuật Matlab nhằm ứng dụng vào việc mô hình hóa, tính toán các kết cấu và các bài toán cơ học môi trường liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   85 p htu 20/04/2016 19 0

 • Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu: Phần 2

  Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dầm - Khung - Giàn, bài toán trị biên một chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p htu 20/04/2016 20 0

 • Ebook An toàn - Vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí: Phần 1

  Ebook An toàn - Vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí: Phần 1

  Trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trên cả nước có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết, bị thương nhiều người và thiệt hại nhiều về tài sản. Xuất phát từ thực tế đó mà "Ebook An toàn - Vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí" đã được thực hiện. Mời các bạn...

   84 p htu 20/04/2016 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số